Vui Cười: Gật đầu
A A A
       Tèo dặn  Tí qua điện thoại:

- Sáng mai nhớ đến đúng giờ nhen!

- ………………..

- Nhớ đem theo lều gậy đầy đủ nghe Tí !

- ………………..

- Nhớ ghé nhà bé Tẹo chở nó đi cùng nhe !

- ………………..

- Sao em không trả lời gì hết vậy Tí ?

Tí bên kia đầu dây ngạc nhiên:


- Thì em gật đầu rồi chứ sao nữa !


 
Related Article

Lòng tham không đáy

Nghỉ ngơi an hưởng

Tết

Đại học

Bắt cá


100408223
Page Generation: 0.07 Giây