Vui Cười: Báo Thức
A A A
     Hai anh Đời Sống Trại bất đồng ý kiến với nhau nên cả buổi chiều không nói chuyện, tối đi ngủ anh này viết tờ giấy để ở chỗ ngủ của anh kia với giòng chữ như sau:

- Sáng mai 5 giờ nhớ gọi tôi dậy để báo thức và tập thể dục cho trại sinh.

     Sáng hôm sau giật mình thức giấc thì trời đã sáng, coi đồng hồ đã hơn 7 giờ, anh nổi giận và nhìn thấy tờ giấy bên cạnh mình với giòng chữ như sau:

- Dậy đi! 5 giờ sáng rồi! dậy đi báo thức và còn tập thể dục cho trại sinh nữa!


 
Related Article

Lòng tham không đáy

Nghỉ ngơi an hưởng

Tết

Đại học

Bắt cá


100408212
Page Generation: 0.06 Giây