Vui Cười: Xám xẩm xây kô
A A A
      - Anh Tèo ơi, xám xẩm xây kô là gì hả anh?

     Tèo tỏ vẻ hiểu biết:

      - Xám xẩm chắc là tiếng Tàu, còn Sây kô (seiko) là hiệu của hãng đồng hồ nổi tiếng lắm đó.

      - Không phải đâu, em nghe bạn Tèo nói chỉ có phân nửa là tiếng Tàu thôi, còn nửa sau là nói lái .

     Tèo:

- Nửa Tàu, nửa lái là sao?

Tí:

      - Xám là ba; xẩm là thím. Xám xẩm là ba bà thím; còn xây kô là xô cây. Xám xẩm xây kô nghĩa là ba bà thím cùng xô ngã gốc cây đó ạ!

     Tèo:

- Thua tụi em luôn!!!


 
Related Article

Lòng tham không đáy

Nghỉ ngơi an hưởng

Tết

Đại học

Bắt cá


100430787
Page Generation: 0.07 Giây