Tin Tức: BÌNH THUẬN: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
A A A
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

BAN ĐẠI DIỆN GĐPT thị xã LAGI - BÌNH THUẬN, tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN tại lễ đài chính

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và hoa

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và thực vt

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa, thực vt và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, hoa, thực vt, bộ vét và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời


 
Related Article

MIỀN KHÁNH HÒA (VN) KHAI KHÓA BẬC LỰC

Bình Thuận: Hậu trại A Dục - Lộc Uyển

Lễ Ra Mắt GĐPT Từ Vân, Arlington, Texas

Thăm Viếng Miền Vạn Hạnh VN

Phật Đản GĐPT Tỉnh Ninh Thuận


97404016
Page Generation: 0.08 Giây