Tin Tức: Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Diệu Pháp Nam CA...
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2561 TL 2017 tại Chùa Diệu Pháp Nam CA...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, máy ảnh và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang khiêu vũ và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, hoa, thực vt và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, máy ảnh và ngoài trời

 


 
Related Article

MIỀN KHÁNH HÒA (VN) KHAI KHÓA BẬC LỰC

Bình Thuận: Hậu trại A Dục - Lộc Uyển

Lễ Ra Mắt GĐPT Từ Vân, Arlington, Texas

Thăm Viếng Miền Vạn Hạnh VN

Phật Đản GĐPT Tỉnh Ninh Thuận


97461227
Page Generation: 0.09 Giây