Tin Tức: BÌNH THUẬN: NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN THĂM CHƯ TÔN ĐỨC
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Nhân mùa Phật Đản PL: 2561 - DL: 2017, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi - Bình Thuận,

thăm viếng Chư Tôn Đức Tăng - Nii tại trú xứ

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 


 
Related Article

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN

Khai mạc Trại Huyền Trang VI Trung Ương

GIẢI BÓNG ĐÁ BÌNH THUẬN

MIỀN KHÁNH HÒA (VN) KHAI KHÓA BẬC LỰC

Bình Thuận: Hậu trại A Dục - Lộc Uyển


99128377
Page Generation: 0.08 Giây