Tin Tức: BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU
A A A
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Thực hiện chỉ đạo của H.Tr Đại diện BHD Bình Thuận tại thị xã Lagi, V/v củng cố sinh hoạt GĐPT Khánh Long. Các đơn vị GĐPT thuộc thị xã Lagi, căn cứ thời gian quy định, về sinh hoạt giao lưu cùng với GĐPT Khánh Long. Tuần đầu tiên, buổi chiều chủ nhật, ngày 26/02/2017, GĐPT Khánh Lý sinh hoạt giao lưu, tạo thêm sức sống cho đơn vị GĐPT Khánh Long, thị xã Lagi - Bình Thuận

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới, đám đông và ngoài trời  

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang đi bộ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

VP/BHD Bình Thuận


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017

NGÀY DŨNG, NGÀY HẠNH TRUYỀN THỐNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận khai khóa Bậc Lực năm 2017

BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU


95255734
Page Generation: 0.07 Giây