Tin Tức: BÌNH THUẬN: HỌP BAN HƯỚNG DẪN
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

  Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

VP/BHD BÌNH THUẬN


 
Related Article

BHD CAM RANH THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BHD Bình Thuận Kính Viếng Tang Lễ

BÌNH THUẬN: LỄ THỌ CẤP


BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017


95164377
Page Generation: 0.06 Giây