Tin Tức: GĐPT MIỀN KHÁNH HÒA/VN KÍNH VIẾNG TANG LỄ
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Ban Đại Diện GĐPT Miền Khánh Hòa, Hội Đồng H.Tr Cấp Tấn Miền Khánh Hòa, BHD và HĐ H.Tr Cấp Tấn Bình Thuận, BHD và HĐ H.Tr Cấp Tấn Bà Rịa - Vũng Tàu, BHD và HĐ H.Tr Cấp Tấn Biên Hòa, BHD và HĐ H.Tr Cấp Tấn Bình Phước, BHD và HĐ H.Tr Cấp Tấn, HĐ H.Tr Cấp Tín, HĐ H.Tr Cấp Tập, các đơn vị GĐPT tỉnh Đồng Nai. Kính viếng tang lễ: H.Tr Cấp Tấn GĐPTVN Tâm Đề PHAN QUANG LỚN, sinh năm 1944. Tạ thế: 06:20, ngày 27/01/2017 (30/12/BT), tại Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, hưởng thọ 73 tuổi

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017

NGÀY DŨNG, NGÀY HẠNH TRUYỀN THỐNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận khai khóa Bậc Lực năm 2017

BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU


95218966
Page Generation: 0.08 Giây