Tin Tức: BÌNH THUẬN: LỄ PHẬT ĐẦU NĂM
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

SÁNG MỒNG MỘT TẾT - ĐINH DẬU (2017), GĐPT KHÁNH LÝ, THỊ XÃ LAGI - BÌNH THUẬN: LỄ PHẬT - LÀM LỄ ĐOÀN ĐẦU NĂM, NGHE ĐỌC THÔNG ĐIỆP CHÚC XUÂN CỦA ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH - GĐPTVN, THƯ CHÚC TẾT CỦA H.Tr TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI, THĂM VIẾNG - VẤN AN - CHÚC THỌ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ÂN SƯ, H.Tr CAO NIÊN VÀ H.Tr CÁC CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: trong nhà Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám cưới và trong nhà   Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và đám cưới Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017

NGÀY DŨNG, NGÀY HẠNH TRUYỀN THỐNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận khai khóa Bậc Lực năm 2017

BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU


95340870
Page Generation: 0.08 Giây