Thơ: Gọi Là..
A A A
 Gọi Là..

- Gọi là bạn bè,
là những người an ủi tinh thần của bạn; 

- Gọi là tiểu nhân,
là những kẻ làm trở ngại phẩm đức của bạn; 

 - Gọi là cố nhân,
là những người tạo ra sự ưu tú của bạn;

- Gọi là quý nhân,
là những người làm thay đổi vận mệnh của bạn;

- Gọi là Phật Thánh,
là những người dẫn dắt bạn giác ngộ bản tính chân thật; 

- Gọi là ma quỷ,
là những gì sai khiến bạn bành trướng tự ngã của chính mình.

- Gọi là đích thực an bình,
chính là khi bạn biết Gọi Chính Mình trở về trong cõi lòng thanh tịnh, trong sáng bản nhiên.


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

XUẤT GIA

VỌNG VÔ NGÔN

THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

MỘT DÒNG SÔNG XUÂN


99970154
Page Generation: 0.03 Giây