Tin Tức: BHD BÌNH THUẬN THĂM VIẾNG CUỐI NĂM
A A A
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân dịp cuối năm Bính Thân, Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, kính viếng thăm và vấn an sức khỏe Chư Tôn Đức Tăng - Ni, Huynh Trưởng cao niên tại trú xứ thị xã Lagi - Bình Thuận

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, đồ uống, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà


 
Related Article

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

BÌNH THUẬN - VĂN NGHỆ VU LAN BÁO HIẾU

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN

Khai mạc Trại Huyền Trang VI Trung Ương


100416270
Page Generation: 0.08 Giây