Tin Tức: BHD BÌNH THUẬN THĂM VIẾNG CUỐI NĂM
A A A
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân dịp cuối năm Bính Thân, Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, kính viếng thăm và vấn an sức khỏe Chư Tôn Đức Tăng - Ni, Huynh Trưởng cao niên tại trú xứ thị xã Lagi - Bình Thuận

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, đồ uống, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017

NGÀY DŨNG, NGÀY HẠNH TRUYỀN THỐNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận khai khóa Bậc Lực năm 2017

BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU


95218820
Page Generation: 0.08 Giây