Tin Tức: BHD BÌNH THUẬN KÍNH VIẾNG TANG LỄ
A A A
BAN HƯỚNG DẪN BÌNH THUẬN, kính viếng tang lễ cụ ông: Nguyên Châu NGUYỄN QUANG NAM, từ trần ngày 28/12/20126, hưởng thọ 70 tuổi, là thân phụ Đại đức THÍCH NGUYÊN MINH, ân sư GĐPT tỉnh Bình Thuận

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, Ban Đại Diện GĐPT huyện Hàm Tân, Ban Đại Diện GĐPT huyện Đức Linh và các đơn vị GĐPT sở tại, thành tâm kính viếng

Toàn thể Lam Viên GĐPT tỉnh Bình Thuận, nhất tâm cầu nguyện hương linh siêu sinh tịnh độ

VP/BHD.Bình Thuận

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, món ăn và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 8 người, ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đám đông Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người Không có văn bản thay thế tự động nào.


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017

NGÀY DŨNG, NGÀY HẠNH TRUYỀN THỐNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận khai khóa Bậc Lực năm 2017

BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU


95218776
Page Generation: 0.08 Giây