Bài Vở: Hành Thiện với tâm mong cầu chính là ''Lòng Tham''
A A A
Hành Thiện với tâm mong cầu chính là ''Lòng Tham''

Đôi khi chúng ta làm từ thiện, bố thí với mong cầu sẽ được quả báo tốt cho mình về sau chứ không phải vì lòng lân mẩn và thương xót chúng sinh nghèo khổ mà phát tâm bố thí, Có người hỏi tôi bố thí như vậy thì có được quả báo tốt không? Tôi khẳng định là vẫn được nhưng rất nhỏ thôi,

vì sao vậy?

- Vì khi chúng ta bố thí chỉ mong được trả báo, đó chính là sự tham lam mong cầu, cái tham làm kìm hãm tất cả nên quả báo được rất nhỏ. Còn khi chúng ta thương xót chúng sinh nghèo khổ, bất hạnh mà phát tâm bố thí thì quả báo về sau thật to lớn, vì chúng ta gieo nhân no ấm và được chăm sóc tưới tẩm bằng tình yêu thương bao la, cái nhân đó sẽ phát triển nhanh chóng khiến quả báo nhận được thật vô cùng. Làm thiện với tâm mong cầu không khác nào ném đá xuống biển và ngồi chờ đá nổi lên vậy.

 


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

ĐẠO ĐỨC TRONG NẾP SỐNG TRẺ

Thư Chúc Tết

CHUYỆN NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG !

Tết của ta


95320204
Page Generation: 0.05 Giây