Thơ: Phút Trải Lòng
A A A
Phút Trải Lòng

Này em cứ trải lòng mình
Dẫu từng khóc tủi với nghìn đau thương!
Niềm đau, nỗi khổ là sương
Sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ..

Này em, chớ sống hững hờ
Ơn người mở lượng tóc tơ một lần
Giữa đời có bốn cái Ân
Dầu khôn đáp tạ, tình trần nhớ ghi..

Này em, vạn nẻo đường đi
Nếu từng gục ngã, kiên trì, đứng lên!
Đạo, đời hai lối chông chênh
Công thành không kể, kể bền lòng ta..

Này em, Đạo lý xưa xa
Thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng.
Biển đời lúc đục, lúc trong ..
Nhân hoàn mấy kẻ từng không lỗi lầm?

Cùng tôi, em hãy mở tâm..
Về xoa dịu những vết bầm, tổn thương..
Đời ai vui mãi không buồn?
Cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau.

Thế thường khóc trước, cười sau
Kẻ giòn cười lại.. cứ sầu quanh năm
Thế gian vốn dĩ thăng, trầm
Dại, khôn.. thua một nét tâm thật thà..

Mong manh là cõi ta bà
Này em, hãy sống ''đang là'', hôm nay!
Ngày mai ai biết, ai hay
Bàn tay con tạo lá lay đổi dời..
Khi danh, khi lợi.. qua rồi
Cuối đường lưu dạ nét cười.. trẻ thơ.
Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ
Thế nên, hãy sống như chưa sống từng..
Này em đôi lúc biết dừng
Thản nhìn mây nước ung dung qua cầu.. 

- Vài lời thương mến cho nhau
Thôi chừ Sống lại từ đầu, nghe em! 

Như Nhiên
(Thích Tánh Tuệ)


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

XUẤT GIA

VỌNG VÔ NGÔN

THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

MỘT DÒNG SÔNG XUÂN


99970145
Page Generation: 0.03 Giây