Hình Ảnh: Sinh hoạt chung - GĐPT Pháp Quốc
A A A

GĐPT Quảng Đức & GĐPT Thiện Minh, Pháp Quốc

Sortie visite a evry, saint pierre du Perray, bagneux Orsay et Paris et pratique du groupe des jeunes de la pagode Thien Minh et khanh Anh.
Que les mérites de ces trois jours puissent ils être envoyés aux dix directions et aider les etres a retrouver la serenite. Namo adida phat


11.12.2016 - Ngành Thiếu và Thanh Gia Đình Phật Tử Quảng Đức và Thiện Minh đến Lễ Phật và kính vấn an Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm tại Chùa Khánh Anh Bagneux.

11.11.2016 - Ngành Thiếu và Thanh GĐPT Quảng Đức và Thiện Minh đến thăm Thầy Thiện Niệm tại Chùa Khuông Việt - Orsay


 
Related Article

KHÁNH HÒA ĐÓN MỪNG PHẬT ĐẢN

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Thông báo thay đổi giao diện

Chu Niên lần thứ 44 GĐPT Khánh Trà - Hàm Tân - Bình Thuận

Diễn Hành Tết - GĐPT Miền Quảng Đức, Hoa Kỳ


100385523
Page Generation: 0.07 Giây