Kiến Thức - Thời: Ủy lạo người vô gia cư tại Cali
A A A
Buddha Heart Foundation
Hiền Như Tịnh Thất
ủy lạo người vô gia cư tại Cali

BHF will be handing out 1000 care packages (clothing, food, and hygiene products) to the homeless in Downtown L.A. this coming Thanksgiving.
When: 6 A.M on Sunday 11/13/2016

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (7)
Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (5)
Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (39)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (42)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (46)
Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (29)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (48)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (49)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (50)
Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (60)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (70)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (72)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (73)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (74)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (75)

Tinh That Hien Nhu-uy lao nguoi vo gia cu 11_2016 (76)


Nguồn: quangduc.com


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

Năm Gà Nói Chuyện Gà

Hoa mai và ngày Xuân

CHÚ TIỂU CHÙA CỔ PHÁP

Cô giáo trẻ mới về trường


100382211
Page Generation: 0.10 Giây