Kiến Thức - Thời: Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Liên Châu Cứu Trợ Từ Thiện
A A A
Ủy Lạo đợt 1 - Ủy lạo tại 2 xã ở tỉnh Quảng Bình:

Sáng nay, 8am ngày 13/11/2016, phái đoàn cứu trợ từ thiện của PGVN Hải Ngoại Liên Châu (Úc và USA, bao gồm: HT Thích Minh Hiếu (Tổng Vụ Trưởng TV Hoằng Pháp), TT Thích Tâm Phương (Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện), Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết (Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện), Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện (Chùa An Lạc, USA), Ni Sư Thích Nữ Huệ Mỹ (Chùa Liên Hoa, USA) đại diện cho GH Hoa Kỳ cùng quý Phật tử địa phương Huế) đã đến ủy lạo tại Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình và 9am, Đoàn di chuyển đến xã Huyền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, ở hai nơi này, đoàn đã trao 300 phần quà tình thương cho 300 gia đình bị nạn bão lụt vừa qua, mỗi phần quà trị giá  600 ngàn VN, gồm một thùng mì gói, một áo ấm và 400 ngàn tiền mặt, sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được tại địa điểm phát quà


Uy lao dot 1 tai Quang Tri (46)
Uy lao dot 1 tai Quang Tri (33)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (34)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (35)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (36)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (37)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (38)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (39)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (40)

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (42)

Ủy Lạo đợt 1 - ủy lạo tại Triệu Phong, Quảng Trị:
 

Chiều nay, ngày 13/11/2016, phái đoàn cứu trợ từ thiện của PGVN Hải Ngoại Liên Châu (Úc và USA, bao gồm: HT Thích Minh Hiếu (Tổng Vụ Trưởng TV Hoằng Pháp), TT Thích Tâm Phương (Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện), Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết (Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện), Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện (Chùa An Lạc, USA), Ni Sư Thích Nữ Huệ Mỹ (Chùa Liên Hoa, USA) đại diện cho GH Hoa Kỳ cùng quý Phật tử địa phương Huế) đã đến ủy lạo tại Xã Trung Kiên, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị. Tại đây phái đoàn đã trao 300 phần quà tình thương cho 300 gia đình bị nạn bão lụt vừa qua, mỗi phần quà trị giá 700 VN gồm một thùng mì gói, một bao gạo, và 500 ngàn tiền mặt, sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được tại địa điểm phát quà:

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (44)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (45)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (46)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (47)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (48)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (1)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (4)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (6)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (7)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (8)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (9)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (10)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (11)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (13)

Uy lao dot 1 tai Trung Kien Trieu Phong Quang Tri (17)

Nguồn: quangduc.com


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

Năm Gà Nói Chuyện Gà

Hoa mai và ngày Xuân

CHÚ TIỂU CHÙA CỔ PHÁP

Cô giáo trẻ mới về trường


100382196
Page Generation: 0.12 Giây