Kiến Thức - Thời: Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Canada
A A A
Thừa lệnh HTr. Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Canada, em xin gởi vài hình ảnh ngày về nguồn và Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư được tổ chức tại Tu viện Phổ Đà Sơn, Canada vào ngày 7-8/10/2016.

BHD cũng đã ủy nhiệm cho hai Anh cùng tham dự trong suốt hai ngày:
HTr. cấp Tấn Tâm Trực Huỳnh Văn Trung,  UV Nội Vụ
HTr. cấp Tín Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn, UV Đại diện Miền Đông

UV  Báo Chí
Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang

Video Lễ Khai Mạc:

Video: Lễ Bế Mạc:

Một số hình trích nguồn: www.quangduc.com


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

Năm Gà Nói Chuyện Gà

Hoa mai và ngày Xuân

CHÚ TIỂU CHÙA CỔ PHÁP

Cô giáo trẻ mới về trường


100382137
Page Generation: 0.07 Giây