Nhạc Thiếu Nhi: Chú Bé Tí Nhe


Tên: Chú Bé Tí Nhe
Loại: Nhạc
Ngày: 11-03-2009 00:14
Vạch:

Chú bé tí nhe
Ði xe ba bánh
Chú tránh cái xe hơi
Chú chơi đánh đáo
Mặc áo chú màu đỏ
Mà bỏ trong quần
Thắt nơ lại thêm cra-vát
Trông chú mà oai ghê!

Lần Coi: 8361

Lưu Trữ
Right click then Save As100052960
Page Generation: 0.02 Giây