Nhạc Thiếu Nhi: Chiếc Thuyền Nan


Tên: Chiếc Thuyền Nan
Loại: Nhạc
Ngày: 11-03-2009 00:11
Vạch:

Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Ði tới Tokyo
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo kimono
Tokyo, Tokyo
Dù là dù với kimono
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Ði tới Chicago
Mình bắt tay gangster
Cười với anh Charlot
Chicago, Chicago
Cười là cười với anh Charlot
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Ði tới Karachi
Mình muốn thêm béo phì
Thì đớp cơm cà ri
Ka-ra-chi, Ka-ra-chi
Phì là phì với cơm cà ri
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Ði tới Mexico
Mình thấy anh đấu bò
Ðội nón som-bré-ro
Mexico, Mexco
Bò là bò với som-bré-ro
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Ði tới Monaco
Mình muốn mau hết tiền
Thì ghé Monte Carlo
Monaco, Monaco
Tiền là tiền với Monte Carlo

Lần Coi: 8755

Lưu Trữ
Right click then Save As100444358
Page Generation: 0.04 Giây