Nhạc Thiếu Nhi: Chào Người Bạn Mới


Tên: Chào Người Bạn Mới
Loại: Nhạc
Ngày: 11-03-2009 00:09
Vạch:

Mến chào người bạn mới bên trái
Mến chào người bạn mới bên phải
Mến chào người bạn mới
Hãy ngồi cùng bàn tôi
Mến chào bầy chim non từ khắp trời

Mến chào người bạn mới quen biết
Mai này rồi mình sẽ thân thiết
Có trường là tổ ấm
Có Thầy là Mẹ Cha
Dắt dìu đàn con thơ cùng mái nhà

Lần Coi: 8651

Lưu Trữ
Right click then Save As100052881
Page Generation: 0.03 Giây