Nhạc Thiếu Nhi: Bóng Cờ Lau


Tên: Bóng Cờ Lau
Loại: Nhạc
Ngày: 11-03-2009 00:01
Vạch:

Ta cùng nhau đi
Thăm nơi hùng xưa
Oai linh đứng muôn đời Giữa nơi sông cùng núi
Và sân đá tường rêu Rải gan sương cùng mưa
Ngàn bông lau reo đưa
Theo gió chiều phất phới
Hay bóng cờ lau năm xưa còn đâu đây
Kìa bao tiếng trâu xa
Còn vọng trong khói mơ
Dè chừng như tiếng loa trong rừng cây
Hoa Lư ơi !
Non lau còn trong sương gió
Đến muôn đời mà không rứt lời ca
Với tiếng gió
Hoa Lư ơi
Muôn năm còn trong sương gió
Đứng oai hùng cùng với nước nhà

Lần Coi: 9506

Lưu Trữ
Right click then Save As100052867
Page Generation: 0.03 Giây