Nhạc Thiếu Nhi: Bí Bo


Tên: Bí Bo
Loại: Nhạc
Ngày: 10-03-2009 23:34
Vạch:

Bí bo xình xịch xe hơi đây, ai đi kia tránh ra. Bí bo xình xịch bí bo xình xịch có thấy không xe vô địch đây mà. Xe nầy mua tận hoa kỳ. Đèn pha tay lái cái gì cũng mới toanh. Khi no xe chạy rất nhanh. Lúc nào xe đói thì sinh khóc nhè.

Bí bo xình xịch xe hơi đây, ai đi kia tránh ra. Bí bo xình xịch bí bo xình xịch có thấy không xe vô địch đây mà. Xe này nuôi tiện vô cùng. Ngày cơm ba bữa ăn cùng với cá kho. Bon bon xe chạy bí bo. Ai sợ gãy gối thì lo tránh đường.

Bí bo xình xịch xe hơi đây, ai đi kia tránh ra. Bí bo xình xịch bí bo xình xịch có thấy không xe vô địch đây mà. Lên hè xuống bậc tông tường. Trò chi cũng khéo hơn là phường xiếc tây. Nhưng khi xe lụi gốc cây, xe liền khóc mếu rồi xoay bắt đền.


Lần Coi: 12290

Lưu Trữ
Right click then Save As100052842
Page Generation: 0.04 Giây