Nhạc Thiếu Nhi: Con Voi


Tên: Con Voi
Loại: Nhạc
Ngày: 28-04-2009 00:12
Vạch:
CON VOI

Trong kìa con voi nó đứng rung rinh,
Nghiêng mình trong nắng bình minh đẹp tươi.
Anh Chàng voi ta thích thú mê tơi,
Liền mời anh khác đàng xa lại chơi.
Lần Coi: 10728

Lưu Trữ
Right click then Save As100382312
Page Generation: 0.04 Giây