Nhạc Lửa Trại: BÀI CA CUỐI LỬA ÐÊM GIÃ TỪ


Tên: BÀI CA CUỐI LỬA ÐÊM GIÃ TỪ
Loại: Nhạc
Ngày: 27-04-2009 23:52
Vạch: BÀI CA CUỐI LỬA ÐÊM GIÃ TỪ
Tình thương sáng lên khi đêm phủ kín lòng đêm lắng sầu âm u.
Tình thương sáng lên khi đêm lửa tàn ca hát cho thêm gần nhau.
Ánh sáng đêm sắp tàn, cầm tay nhìn nhau đừng rời xa cho nắng phai.
Khói vươn cao đêm sâu giữ dấu vết ngày qua, vùng mến thương đời đời.
Gần nhau phút giây trong khung trời sáng, còn ghi khắc sâu tâm tư.
Gần nhau bước chung đi trong cuộc đời ta khó quên nhau dù xa.
Tiếng hát vang cuối trời, hằng mong niềm thương còn lan mãi trong bốn phương.
Xiết tay nhau cho mai lửa tin yêu bừng sáng, dù bếp đêm dần tàn.
Lần Coi: 11349

Lưu Trữ
Right click then Save As100444362
Page Generation: 0.04 Giây