Điều Động 1. Quản Trị Hành Chánh GĐPT

 2. Lễ Lược Trong GĐPT

 3. Vạch Chương Trình Thường Niên

 4. Hoạt Động Thanh Niên
  A.   Trại Hè
  B.   Trại Công Tác
  C.   Trại Du Khảo 

 5. Văn Nghệ Trong GĐPT

[ Quay lại ]


100416298
Page Generation: 0.04 Giây