Góc Đội ChúngI. Góc Ðội, Chúng

A . Góc Ðội Chúng là gì? Là một phạm vi riêng biệt được phân chia trong Ðoàn Quán cho Ðội Chúng. Tại đó em trình bày sức sống, kỷ niệm đã qua và hiện tại cuả Ðội Chúng.

B . Vị trí: Góc Ðội Chúng, có thể trình bày tại một góc của đoàn quán hay tại tư gia của các em trong Ðội Chúng.

C . Mục đích và ích lợi: Góc Ðội Chúng là nơi khai thác khả năng của Ðôi sinh, Chúng viên, là nơi lưu giữ sức sống liên tục của một Ðội Chúng. Có góc Ðội Chúng, Ðội sinh, Chúng viên mới thấy quyến luyến, mới kích thích được óc sáng kiến và mới tạo dựng được tinh thần thiêng liêng để tạo dựng Ðội, Chúng.

D. Trình bày góc Ðội, Chúng:
1. Góc Ðội, Chúng và những kỷ vật mà Ðội, Chúng đã gặt hái thành công
2. Tranh ảnh đạo, đời.
3. Những tác phẩm điêu khắc, hội họa, thủ công.
4. Báo chí, các bản chuyên môn, bản sưu tập ...

Cần trình bày cho đẹp mắt và phải thay đổi cho khỏi nhàm chán.

E. Bổn phận đối với góc Ðội, Chúng:
1. Giữ gìn săn sóc.
2. Phong phú hóa góc Ðội, Chúng bằng những tác phẩm mới.
3. Xem góc Ðội, Chúng như là linh hồn của Ðội, Chúng.

II. Kết Luận:

Góc Ðội, Chúng là phản ảnh tinh thần, sự sinh hoạt, sự khéo léo và óc sáng kiến của Ðội Chúng.

[ Quay lại ]


100430929
Page Generation: 0.04 Giây