Thủ CôngA. Căn bản tư tưởng về thủ công:

1. Con người: Siêu đẳng vật với bàn tay sáng tạo.
2. Giác quan nhạy bén, khối óc thông minh, sáng tạo, năng lực lao tác.
3. Phật giáo: Ðề cao làm việc bằng tay chân.

B . Hiện tình giá trị môn thủ công:

1. Các khoa cử đã quan niệm sai lạc về môn thủ công.
2. Máy móc phát triển làm cho con người lười biếng sử dụng tay chân.
3. Tình trạng chiến trang, ngoại viện làm tiểu công nghệ ngưng trệ

C. Ích lợi của môn thủ công:

1. Về thực tế: Luyện khéo tay, dự bị nghề tay chân và sự phát triển cho ngành tiểu công nghệ sau này.
- Biết sử dụng những vật liệu sẵn có ở nhà, ở chùa tự chế và tu sửa các đồ dùng cho đỡ tốn tiền
- Tạo những tác phẩm giá trị cho Ðội, Chúng và Gia Ðình

2. Về đức dục: Yêu quý, tôn trọng nghề lao lực, sản phẩm thủ công
- Luyện các đức tính: trật tự, sạch sẽ, cẩn thận, nhẫn nại trong khi làm việc

3. Về tinh thần:
- Luyện nhiền trí năng: óc quan sát, suy nghĩ, hoạt động có phương pháp và nhất là óc sáng tạo

 

D. Kết luận:

Thủ công là một môn quan trọng và rất hữu ích trong mọi công việc hàng ngày ở Gia Ðình cũng như ở Ðội, Chúng, Ðoàn. ỀTrăm tay hay không bằng tay quenỂ. Các em cần phải thực hành thường xuyên mới mong sau này tạo được những vật dụng ích lợi thiết thực cho đời sống

[ Quay lại ]


100430927
Page Generation: 0.06 Giây