Sinh Hoạt và Tổ Chức Đội/Chúng Tự TrịI. Tinh Thần Ðội, Chúng Tự Trị:

Ðội Chúng Tự Trị là một phương pháp giáo dục hữu hiệu để cải thiện đức tính áp dụng trong phạm vi sinh hoạt của đơn vị ngành thiếu. Tinh Thần căn bản của nó là đào tạo cho mỗi người biết tự mình góp sức vào việc xây dựng một Ðội, một Chúng. Tự mỗi người ý thức được rằng mình là một phần tử không thể thiếu của đội chúng, luôn luôn cố gắng để đội, chúng vững mạnh.

II. Ứng Dụng:

Các đội chúng trưởng dùng tinh thần căn bản của đội, chúng trưởng để xây dựng một tình thương ruột thịt trong đơn vị của mình để tạo toàn thể ý thức tự cường tự chủ. Công trình cần nhiều ngày, nhiều tháng có khi đến nhiều năm nuôi dưỡng, huân tập mới có.

Nhưng trước tiên, điều cần thiết là các đội, chúng trưởng phải có được những buổi họp tự trị ngoài các buổi họp đoàn. Huynh Trưởng có thể góp ý kiến với các em, giúp đỡ các em nhiều điều. Các em cũng sẽ có:
a. Những buổi lễ Ðội, Chúng riêng biệt, những buổi lễ cẫu an, cầu siêu cho các bạn đồng Ðội, Chúng và thân nhân.
b. những ngày trại riêng biệt mà anh chị em sống với nhau thật gần gũi, thương yêu.
c. Một căn phòng êm ái của mình gọi là góc đội, góc chúng để sắp đặt trang hoàng theo đội, chúng mình như một bàn học nhỏ nhắn ở nhà.
d. Một cơ cấu tổ chức phân công hợp lý mọi việc để cùng gây một mức tiến lên liên tục cho cái xã hội tý hon của mình trong Ðội, Chúng.
e. Một gia tài nho nhỏ có lều trại, có cái này cái nọ gọi là khí mảnh cộng đồng...

Tất cả đó, đứng riêng ra, Ðội, Chúng của các em không hề bở ngở mà góp lại thành Ðoàn, thành.

Gia Ðình sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc cho phong trào.

Muốn tạo được những điều kiện cần thiết ấy, Ðội, Chúng trưởng phải biết tổ chức Ðội, Chúng mình một xã hội nho nhỏ biết điều hợp cho hoạt động Ðội, Chúng cùng tiến với hướng đi của đoàn mà vẫn có sắc thái riêng.

III. Tổ Chức Ðội Chúng:

A . Ðội Chúng:
Các em được giao một nhóm nhỏ để điều khiển gọi là Ðội, Chúng. Những người này là chị em hay anh em với các em, em có bổn phận kết thân và hướng dẫn theo sực chỉ bày của trưởng để cùng nhau học hỏi, thướng thiện.

Như vậy chúng ta gọi Ðội hay Chúng là một đơn vị hoạt động của ngành thiếu, trong đó từ 6 đến 8 anh em, chị em biết hòa thuận, thương yêu và liên hệ với nhau như những bộ phận của cơ thể.

B. Ðội Sinh, Chúng Viên:
Những người bạn cùng sinh hoạt trong Ðội, Chúng của các em do huynh trưởng giới thiệu đến, đưa ở Oanh Vũ lên và bạn bè của các em bên ngoài do chính các em xin anh chị trưởng, xin bác gia trưởng đem vào.

C. Bàn Chia Công Việc:
Khi có đông một số anh chị em rồi, Ðội Chúng trưởng phải phân chia cho họ cùng làm, hướng dẫn hay giúp trưởng hướng dẫn họ cùng học.

Trong sinh hoạt tự trị Ðội Chúng buồn nhất là ôm việc, cái gì các em cũng làm, cũng lo, bạn của em sẽ buồn chán và bỏ em tức khắc. Ai ôm nhiều thì rớt nhiều.

Tuy vậy, phân chia công việc hợp chỗ, hợp lý là cả vấn đề khó khăn. Phần này trong bài nghệ thuật điều khiển các em đã thấy, phải hiểu biết từng Ðội sinh, Chúng viên để điều khiển, chia việc cho đúng.

Ðại khái các chức vụ và công việc phải làm của Ðội Chúng là:
-Chức vụ Ðội Chúng trưởng
-Chức vụ Ðội Chúng phó
-Chức vụ thư ký
-Chức vụ thủ qũy,
-Chức vụ liên lạc.
-Công việc sưu tầm đồ chơi của quản trò.
-Công việc sưu tầm bài hát của họa mi.
-Học hỏi, tìm hiểu về các môn (ủy viên kỹ thuật).
-Tìm hiểu về Phật Pháp (ủy viên Phật Pháp).
-Nghiên cứu về trại, tiện nghi, lửa trại (ủy viên trại).
-nghiên cứu ăn uống tại trại, làm bếp (hỏa đầu vụ).
-giữ gìn vật dụng Ðội, Chúng (ủy viên khí mảnh).
-Vân vân...

Thông Thường Thì:
-Những em tháo vát có sáng kiến biết sống hòa đồng ... có thể giúp em làm Ðội Chúng phó.
-Những em thích viết văn, cần cù, sống đời sống bên trong, có thể nhờ việc thư ký.
-Em có tánh cẩn thận không tiêu phí nhờ làm thu quỹ.
-Em nào biết giữ gìn, bảo vệ đồ dùng của mình có thể giao làm uỷ viên khí mảnh.
-Em nào hay nghịch, nói chuyện nhiều, lanh lẹ, vui tính, biết văn nghệ có thể giao cho việc quản trò và họa mi Ðội, Chúng.
-Những công việc khác em dễ tìm hiểu để cắt đặt, như ủy viên cứu thương, kỹ thuật, trại ...
-Riêng trong các buổi họp, em có thể giao còi trực thời gian họp Ðội, Chúng cho em nào thường có tính giãi đãi, chậm, hơi lười, việc gì cũng hẹn ngày mai ...
-Từ những diều đại cương này các em sẽ có nhiều sáng kiến bổ túc, nhưng điều quan trọng này đừng quên : Làm việc gì cũng phải hỏi trước ý kiến anh chị trưởng của mình cả.

D. Hành Chánh & Sổ Sách Ðội Chúng:
* Liên Lạc: Các em có một cấp liên lạc là: trực tiếp với đoàn. Liên lạc trực tiếp với anh chị trưởng là vì việc riêng của em, trong phạm vi liên lạc hành chánh, mọi điều đều phải có giấy tờ.

Thí dụ: em tổ chức du ngoạn, phải làm đơn, làm chương trình, thơ xin đất, giấy xin phép cha mẹ cho Ðội Sinh, Chúng viên ... nạp lên đoàn trưởng trước hai tuần.

* SỔ SÁCH ÐỘI CHÚNG:
1.Ðội Phả, Chúng Phả: gồm hai phần,
Phần đầu là danh sách tất cả Ðội Chúng viên theo thứ tự thời gian vào đoàn. Dành chừng mười trang tập vở 100 trang, bìa cứng.
 a. Mẫu:

STT  Số DB/GÐ Số DB/BHD   Họ và Tên  Pháp Danh  Ghi Chú
 

 

         

Phần thứ hai Ðội phả, Chúng phả có 3 đoạn:
a. Lý Lịch:
Họ và tên
ngày sinh
Chánh quán
Học lực hay nghề nghiệp
Ðịa chỉ
nghề nghiệp phụ huynh
Pháp danh đoàn sinh
ngày quy y
Bổn sư hiệu

c. Thành Tích Học Tập:
Vượt bậc Hướng Thiện ngày:
Vượt bậc Sơ Thiện ngày:
Vượt bậc Trung Thiện ngày:
Vượt bậc Chánh Thiện ngày:

d. Thành Tích Ðặc Biệt:

2. Nhật ký Ðội, chúng:

Một cuốn sổ trắng để ghi chép, tường thuật những buổi sinh hoạt đặc biệt của Ðội, Chúng như các cuộc trại, Ðội tự trị, ngày đi của Chúng, lễ lượt của Ðội, Chúng ..., ý kiến của khách thăm Ðội Chúng cũng ghi vào đây.

3. Sổ sinh hoạt:

Một cuốn sổ bìa cứng, chừng 300 đến 400 trang, gồm các phần sau đây: (xem mẫu phía dưới)

a. Ðiểm danh: Ghi ngày vào từng cột, em nào vắng không xin phép ghi chữ V vào cột tương ứng, nghỉ vì bị phạt ghi chữ P, nghỉ có xin phép ghi chữ X.

STT Họ & Tên Pháp danh (ngày/tháng/năm) (ngày/tháng/năm) (ngày/tháng/năm)
1-     X    
2-     P    
3-     H    
4-          


b. Phần Khí Mảnh: Ghi tất cả dụng cụ sở hữu của Ðội, Chúng, số lượng, trị giá, ngày thu nhập, tình trạng lúc thu nhận, do ai, phế thải ngày, lý do phế thải, do buổi họp nào giám định và quyết định ...

Số Thứ Tự  Tên vật dụng  Giá đơn vị  Số lượng  Ngày nhận  Tình trạng lúc nhận Do ai tặng  Lý do phế thải  Ngày phế thải  Theo buổi họp ngày  Ghi chú đặc biệt
1- Cờ Ðội  $10   01 10/09/99  Mới Ðoàn tặng         
2-             Mục và rách 10/9/92   9/9/92  Bán lại $5
3-                    
4-                    

c. Biên bản buổi họp: Biên Bản Phiên Họp Thường Kỳ (hay bất thường)

Ngày ...................... tại ..........................

* Họp Ðội, Chúng lúc giờ, ngày tại gồm có (kể tên Ðội sinh, Chúng viên, thư ký bao giờ cũng ghi sau cùng, ai có tên ghi sau thư ký là người vào trễ)

Mục đích (thường kỳ hay bất thường kỳ, bàn về ...)

Nghị sự: ghi các điều đã thảo luận và biểu quyết tuần tự thời gian, gọn và rõ ràng, đúng đắn.

hồi hướng công đức lúc ... giờ, ngày nói trên với đầy đủ thành phần trên (hay thiếu ai vì lý do ...) sau khi không còn gì để bàn cải nữa,

Chủ tọa Thư Ký

(ký tên) (ký tên)


d. Thu Chi: (1 trang cho một tháng, 12 trang cho 1 năm sinh hoạt). Cuối năm làm 1 bảng tổng kết.
Tháng 01 năm 2000

Ngày
Tháng
Khoản THU - CHI Số tiền
  THU
Số tiền
  CHI
Số tiền còn lại Ghi chú
  Tiền còn lại tháng trước ----- ----- 800,00  
02/01 Mua giấy làm bông ----- 50,00 750,00  
06/01 Gây quỹ (làm bánh) 100,00 ----- 850,00  
15/01 Mua giây làm gút ----- 20,00 830,00  
  TỔNG KẾT 100,00 70,00    
  NGƯỜI KIỂM SOÁT:
anh Ðoàn trưởng
Ngày -  Ký tên 
      Số tiền còn lại là 830,00

Bảng Tổng kết THU CHI trong năm 2000

Tháng Số tiền
  THU
Số tiền
  CHI
Số tiền
TỒN
Ghi chú
01/2000        
02/2000        
.......        
......        
Tổng kết        

e. Ghi văn thư đến: Phần nhiều Ðoàn thông tư cho Ðội, chúng bằng sổ thông tin, nên Ðội, Chúng cần ghi chép lại trong sổ văn thư của mình.
Mẫu:

Ngày và số đến  Nơi gởi văn thư  Ngày và số văn thư  Nội dung văn thư
      (sao lại hay ghi tóm tắt)

 

 

4. Sổ thông tin:

Vở 100 trang đóng trên một bìa nửa cho dầy, lâu rách. Ghi từng thông tư cho Ðội sinh, Chúng viên mình. Cuối cùng lúc nào cũng ghi tên toàn Ðội, Chúng để những người này sau khi xem ghi vào sổ tay riêng sẽ ký vào.

5. Kẹp Lưu trữ linh tinh:

Tất cả giấy tờ, hồ sơ luân lưu đều dán vào đây theo thứ tự thời gian.
Mọi sổ sách do phần hành nhặt tu, nhưng Ðội, Chúng trưởng phải kiểm soát và cất giữ tại Ðoàn quán, Ðội quán hay Chúng quán để khỏi thất lạc.


Ghi chú:
- SỔ ÐỘI/CHÚNG PHẢ và SỔ SINH HOẠT: do Ðội Chúng Trưởng và phó nhật tu.
- SỔ NHẬT KÝ và SỔ KẸP LƯU TRỮ: do thư ký và các nhân viên liên hệ nhật tu. sổ tài chánh thu chi có thể lập riêng trên vở 50 trang.
- SỔ THÔNG TIN: luân phiên phụ trách liên lạc, nhưng thông tư do Ðội Chúng viên.

Lúc nào Ðội Chúng cũng có một số tiền để dành dùng vào những việc cấp bách chưa đóng kịp. Số bạc này do thư ký giữ và báo cáo cho toàn Ðội Chúng biết hàng tháng.

Mọi chi tiêu đều do quyết định của toàn Ðội, Chúng căn cứ trên biên bản họp Ðội, Chúng mà thu quỹ xuất chi. Không tự tiện hay theo lệnh của một người nào.

[ Quay lại ]


100408098
Page Generation: 0.16 Giây