Kỷ Luật


Kỷ Luật Ðội Chúng


I. Mở Ðầu:

Từ khi loài người sống thành bộ lạc, đoàn thể,.. thì vấn đề kỷ luật cùng được đặt ra để duy trì trật tự, tạo nề nếp tôn ti cho đời sống tập thể và vấn đề kỷ luật được xem như sức mạnh của đoàn thể.

II. Kỷ Luật Trong Gia Ðình Phật Tử:

Gia đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục dựa trên căn bản giáo lý Phật Ðà, một nền giáo dục chú trọng nhiều về tình thương và sự cảm hóa nên vấn đề kỷ luật đặt ra không mang nhiều tính chất khắc khe của nó.

"Con người là nơi nương tựa duy nhất cho chính mình". Ðạo Phật tin tưởng tuyệt đối vào khả năng con người, vấn đề kỷ luật trong đời sống tập thể, tôn trọng tuyệt đối kỷ luật trong tinh thần tự do hoàn toàn của con người. Kỷ luật trong Gia Ðình Phật Tử thoát khỏi tính cách bắt buộc tuân hành mà nó mang tính chất đặc thù của sự tự giác. Ðạo Phật là đạo của giác ngộ. Người Phật Tử phải có tinh thần tự giác, tự mình thú nhận lỗi lầm của mình, chỉ cho bạn mình biết những lỗi lầm đã vi phạm trong tinh thần xây dựng và cảm hóa. Tinh thần tự giác và giác tha phải thể hiện trọn vẹn trong người Phật Tử.

Trong phạm vi nhỏ bé của một Ðội, một Chúng, tình thương là sự giúp đỡ phải được thể hiện đầy đủ. Là Ðội, Chúng trưởng em có bổn phận hướng dẫn dìu dắt các em trong tinh thần của người anh, chị. Em phải hướng dẫn các em đến tinh thần kỷ luật tự giác đúng mức, gây cho các em ý niệm về sự liên hệ giữa danh dự và kỷ luật. Khi các em đã ý thức và tôn trọng kỷ luật của tổ chức, của cá nhân thì vấn đề kỷ luật không cần thiết nữa. Vì lẽ khi đã biết tôn trọng danh dự của đoàn thể thì trật tự của đoàn thể được vãn hồi. Em làm thế nào để xóa bỏ ý niệm tôn trọng kỷ luật vì sợ bị trừng phạt ở các em Ðội, Chúng sinh. Em hãy xóa bỏ tính cách chỉ huy ở nơi mình. Sự chỉ huy dành kỷ luật như một bùa phép để buộc người khác phải tuân theo, phải sợ mình. Em hãy tạo lấy tư cách của một người anh, người chị biết thương yêu dìu dắt các em, một hướng đạo viên trên đường tu học hơn là một vị chỉ huy.

III. Áp Dụng Kỷ Luật:

Như trên đã nói kỷ luật trong Gia Ðình Phật Tử có tính cách cảm hóa hơn là trừng trị, em có thể dùng một vài biện pháp nào đối với những đoàn sinh để giúp cho sự hướng dẫn, cảm hóa được hiệu quả, nhưng điều cần thiết là em phải hết sức tế nhị, hiểu rõ tâm lý các em, áp dụng kỷ luật một cách hết sức bình đẳng.

Trong buổi họp Ðội, Chúng em có thể khéo léo hướng dẫn các em tự nhận tội lỗi lầm, rồi hướng dẫn các em đến trước điện Phật sám hối nh?ng lỗi lầm đã vi phạm. Hoặc nếu các em phạm lỗi nhưng chưa thấy được lỗi, em có thể chỉ dẫn, hết sức tế nhị đừng để cho các em có ý nghĩ là mình chỉ trích trước số đông hoặc đừng nên gây sự tự ái mà con người vốn chưa dứt bỏ được.

Em có thể gọi riêng từng em một để cho em đó biết lỗi lầm đã vi phạm rồi hướng dẫn các em đó sám hối lỗi lầm (trường hợp này thường được áp dụng cho các em mới vào Ðoàn).

Em có thể cảnh cáo trước Ðội, Chúng sinh vi phạm kỷ luật nhiều lần, trường hợp này có thể dễ gây tự ái nếu em không khéo léo, em phải tỏ ra nghiêm khắc khi cảnh cáo nhưng cũng tỏ ra hết sức cởi mở và bao dung.

Nếu không còn biện pháp nào nữa em có thể đưa lên anh chị trưởng.

 IV. Kết luận:

Tóm lại, kỷ luật trong Gia Ðình Phật Tử là kỷ luật có tác dụng của sự cảm hóa hơn là trừng phạt, đòi hỏi ở ý thức hơn là sợ sệt. Ðội, Chúng trưởng phải là người anh, người chị luôn lo lắng chỉ vẽ cho các em, phải tiên phong thể hiện tinh thần kỷ luật tự giác và tôn trọng danh dự của Ðội, Chúng nói riêng và tổ chức nói chung, phải hết sức tế nhị và hiểu rõ tâm lý cuả từng Ðội, Chúng sinh để sự áp dụng kỷ luật được phù hợp và có kết quả tốt đẹp.

[ Quay lại ]


100430923
Page Generation: 0.06 Giây