Ngũ Giới- Một người đã phát nguyện Quy y Tam Bảo, đã phát lòng tin vững chắc về nhân quả nghiệp báo và muốn tránh những điều xấu ác thì nên phát nguyện giữ giới.

- Giới là hàng rào ngăn cản tội lỗi, giúp ta không phạm phải những lầm lỗi thông thường của kiếp người. Giới chính là bức tường thành kiên cố ngăn chận ta đừng đi lạc văo đường ác, giúp ta không rơi vào hố sâu tăm tối của cuộc đời.

- Giới là phao nổi vượt qua bể khổ, là Ngọc an lạc để trang nghiêm pháp thân (Sa Di luật nghi).

I. Ðịnh Danh và Hành Tướng:

Giới: tiếng Phạn là Sila. Nghĩa là phòng bị, răn cấm và ngăn ngừa. Giới là những điều răn cấm mà Ðức Phật đã chế ra để ngăn ngừa chúng sanh không phạm phải những việc làm tội lỗi như tướng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính.

Giới luật Phật chế ra thì rất nhiều, riêng đối với hàng Phật Tử tại gia thì có năm điều gọi là Ngũ Giới hay Năm Giới đó là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói sai sự thật, và không uống rượu.

 

II. Ý Nghĩa Năm Giới:

 1. Không Giết Hại: Ðiều răn cấm thứ nhất mà Phật khuyên chúng ta là không được giết hại sanh mạng từ loài người cho đến các loài vật. Sanh mạng có một giá trị quý báu, giết sanh mạng này dể tô bồi cho sanh mạng khác là một điều ác, không hợp đạo lý. Lòng từ bi của Ðức Phật xem mọi loài như con, Ngài không đồng ý cho đệ tử của ngài sát sanh. Bởi vì đang tâm sát hại sanh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp nghẹt. Nhẫn tâm làm cho kẻ khác hay vật khác phải dãy dụa, rên siết, quằn quại khi trút hơi thở cuối cùng là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết các mầm thương yêu rất qúy báu trong tâm hồn chúng ta. Một người đã thọ giới bất sát thì suốt đời phải giữ trọn vẹn, tự mình không giết, không bảo người khác giết, cho đến không vui, không tỏ ra tán thành khi thấy người khác giết. tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ mà người đã thọ giới có thể sát sanh mà không vị phạm giới:

a. Vô ý mà giết.
b. Theo pháp luật mà giết người, như quan tòa. Theo pháp luật mà kết án tử hình tội nhân.
c. Vì chức nghiệp mà giết, như những người thi hành án tử hình.
d. Ðể ngăn chận sự giết người mà phải giết người, như giết quân xâm lăng để chúng khỏi sát hại đồng bào; trường họp này, giết người để cứu người là làm việc thiện, là đã giữ giới nghiêm chỉnh.

2. Không Trộm Cắp: Ðể ngăn cấm việc lấy trộm của cải người khác hoặc lấy bằng những thủ đoạn sai trái. Giới này được phân tích như sau:

a. Bất Dũ thủ: người ta không vui lòng mà mình cứ lấy
b. Biến Trá thủ: phỉnh gạt lừa dối để lấy
c. Uy hiếp thủ: dùng thế lực uy hiếp để lấy
d. Phi thời thủ: là chưa đúng thời đã lấy, như con lấy của cải của cha mẹ, người công chức tự lấy lương trước để chi dụng ...
e. Phi Nhân thủ: không phải phần của mình được nhận mà cứ lấy
f. Vô Công thủ: không có công sức gì mà cũng nhận. Trong những trường hợp nêu trên người đã thọ giới mà tự mình lấy hoặc bảo người khác lấy hay vui khi thấy người khác lấy đều phạm giới.

3. Không Tà Dâm: Tức là muốn nói về sự dâm dục, phi lễ, phi pháp. Vợ chồng có cưới đủ lễ gọi là chánh, ngoài ra lén lút lang chạ làm việc phi pháp gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chánh thức mà gần gũi nhau không đúng chừng mực, không phải chỗ cũng gọi là tà. Ðó là nói về mặt thô thiển, vì tệ hơn thì những sự phóng tâm đắc sắc, nghĩ ngợi bất chánh, chơi bời lả lơi cũng thuộc về loại tà dâm. Nếu tự mình làm, hoặc bảo người làm hay thấy người làm mà vui theo đều phạp giới.

4. Không Nói Sai Sự Thật: 

Có bốn cách:
a. Không nói dối, không thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác.
b. Nói dối: Không nói thật, chuyện có nói không, không nói có, trái nói phải, phải nói trái, trước mặt thì khen sau lưng thì chê... Ý nghĩ, lời nói, trước sau, trên dưới mâu thuẫn nhau đều thuộc về nói dối.
c. Nói thêu dệt: việc ít nói cho nhiều, làm cho người nghe nổi sân, trau chuốt lời nói để làm cho người nghe êm tai mát dạ, say mê đắm nhiễm, hay nói châm, nói biếm để cho người nghe phải khổ sở. Nh?ng lời thêm bớt, văn chương bóng bảy làm cho người nghe phải loạn tâm, sanh phiền não đều gọi là nói lời thêu dệt.
d. Nói lưỡi hai chiều: hay nói một cách khác ''đòn xóc nhọn hai đầu'' nghĩa là đến chỗ này để nói sấu bên kia, đến bên kia thì hùa về bên kia để nói xấu bên này, làm cho bạn bè đang thân trở lại kình chống nhau, oán thù nhau.
e. Nói lời hung ác: là dùng những lời thô tục, cộc cằn, chửi rủa làm cho người nghe phải đau khổ, buồn rầu, sợ hãi...

Với những điều ác kể trên có lẽ chúng ta khó khăn thi hành nghiêm chỉnh trong cuộc sống hàng ngày, song cố gắng tránh làm hoặc ít làm được chừng nào thì tốt chừng ấy.

5. Không Uống Rượu: Tất cả những thứ có chất men làm say người đều không được uống. Chính mình không uống, không nài ép hoặc khuyến khích người khác uống. Hành động nài ép hay khuyến khích người khác uống tội nặng hơn là chính mình uống. Rượu nguy hiểm hơn thuốc độc, một chén thuốc độc ta uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết một thân hiện tại chứ rượu uống vào làm mất hạt giống trí tuệ phải chết đi sống lại vô số kiếp. Rượu chính nó không phải là một tội lỗi như bốn giới kể trên, song nó có thể là nhân cho những tội lỗi kia nảy sanh ra. Khi đã uống say sưa thì tội nào cũng có thể phạm được.

Tuy nhiên, người Phật Tử có thể uống một it rượu để chữa bệnh hoặc để chia vui cùng người khác trong các nghi lễ mà không bị phạm giới.

Lúc Phật tại thế chỉ có rượu là chất độc làm hao tổn tinh thần nên ngài cấm không được dùng nhiều vô cớ; nhưng hiện nay thì còn nhiều chất độc khác nguy hiểm hơn rượu, sinh ra nghiện ngập và tác hại nhiều đến trí tuệ như thuốc phiện, cocaine,.. Theo tinh thần của giới này thì cũng nên cấm các thứ đó như đã cấm rượu.

 

III Tại sao phải giữ giới:

Chúng ta giữ giới không những ngăn ngừa, chận đứng các Ác Pháp, xây dựng một trạng thái tâm hồn không có Ác Pháp trong tự thân để dũng ti?n trên đường giải thoát; mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình và hạnh phúc cho gia đình, quốc gia và xã hội nữa. Bởi vậy chúng ta giữ gìn năm giới bởi các lý do chính sau đây:

- Ngăn ngừa những nguyên nhân sinh ra tội lỗi.
- Bảo tồn hạt giống Trí Tuệ và nuôi dưỡng lòng Từ Bi.
- Tôn trọng sự công bằng và sự trung tính trong xã hội.
- Tôn trọng Phật Tánh bình đẳng của chúng sanh.
- Tránh nhân quả báo ứng oán thù và đau khổ.

[ Quay lại ]


100430935
Page Generation: 0.09 Giây