Họp Đội ChúngI. Mở đầu:

Thực ra phải có hai khóa riêng biệt cho Ðội trưởng và Chúng trưởng về cách thức điều khiển một buổi họp Ðội, Chúng. Bởi ứng dụng cùng một môn học cho Thiếu niên và Thiếu nữ vốn đã khác nhau: Tâm lý, tình cảm, và sự đòi hỏi về hiểu biết, hứng thụ Do đó, có khi dùng cách ấy áp dụng cho Thiếu niên thì kết quả, trái lại cho Thiếu nữ thi các em không vui.

Những buổi họp Ðội. Chúng do Ðội, Chúng trưởng điều khiển còn gọi là buổi họp tự trị rất cần thiết vói những mục đích:
- Gây tinh thần đồng đội, tạo tình thương cật ruột.
- Ôn tập, khai trưởng những điều đã thâu nhận trong các buổi họp Ðoàn.
- Hướng dẫn các Ðội, Chúng viên mới vào biết nề nếp gia phong của mình hoặc chuẩn bị cho các em dự thi bậc Hướng Thiện.

II. Chuẩn bị một buổi họp:

Ðội, Chúng trưởng phải có một chương trình họp trước khi họp Ðội, Chúng viên. Ðội, Chúng trưởng phải biết trước mình học gì, chơi gì, bài vỡ, dụng cụ đã dự liệu đầy đủ chưa? Công việc này phải hội ý với Ðội, Chúng phó.

 

III. Cách thực hiện:

Thời gian: Từ một giờ đến một giờ ba mươi phút.
Những chi tiết buổi họp:Lễ Phật hay niệm Phật.
Tổ chức Ðội Chúng: Ðiểm danh, kiểm điểm những điều đã dặn dò, thâu nguyệt liễm.
Học và chơi: Những đề tài thuộc Phật pháp, hoạt động thanh niên, hoạt động xã hội, sinh hoạt văn nghệ.
Kiểm thảo, quyết định và dặn dò của Ðội Chúng trưởng.

Những chi tiết này Ðội, Chúng trưởng phải sắp đặt thành thời gian tùy theo sự quan trọng của vấn đề ghi sẵn vào sổ tay. 

Sau đây là một bản mẫu rất đại cương:

Thời gian  các môn, đề tài người phụ trách
15 phút  Lễ Phật, lễ Ðội  
15 phút  ôn lại bài đã học Ðội trưởng
10 phút Tập bài hát mới  Họa mi
15 phút Sinh hoạt   hát chơi  Uỷ viên báo chí văn nghệ 
20 phút hoạt động Thảo luận về tờ báo Ðội,  chi tiết thực hiện đội phó kiêm
     

 

IV. Chơi ứng dụng.

 Thực hiện: Rất đúng giờ, không đợi ai, cả Ðội Chúng tự trị họp vòng tròn niệm Phật, lễ Ðội Chúng, đọc chương trình, giới thiệu người phụ trách, trao còi, thời gian.

Ðội, Chúng trưởng đồng thời ở bên cạnh người này để nhắc nhở khéo léo, đồng thời điều khiển chương trình, phụ họa với giảng viên để không khí cởi mở, vui vẻ và toàn đội ham thích học hỏi. Do đó luôn luôn Ðội, Chúng trưởng phải hội ý trước với các giảng viên về môn họ sắp hướng dẫn.

 Bên cạnh Ðội, Chúng trưởng còn có Họa mi, quản trò (phụ trách hướng dẫn chơi) cho nên phải kịp thời thúc đẩy vai trò nhừng người này hoạt động đúng lúc để thay đổi không khí.

 

V. Vài yếu quyết Ðội, Chúng trưởng đừng quên:

Công việc của Ðội, Chúng trưởng từ khởi đầu cho đến lúc ra về không lúc nào dừng nghỉ hoặc bỏ lloi Ðội, Chúng. Nhưng cái kho; là đừng khuynh loát co6ng việc của những người đã phân công hướng dẫn Ðội, Chúng. Ðội, Chúng trưởng là người điều khiển chính thức buổi họp, nhưng trực tiếp điều khiển lại là các bạn được phân công; luôn luôn ứng phó với các trở ngại nhưng đừng chen vào vai trò hướng dẫn cuả giảng viên.

Những điều khác cần lưu ý nữa là:
-Ðúng giờ: bắt đầu và chấm dứt như giờ đã ấn định.
-Phân công đầy đủ dặn trước toàn thể sẵn sàng những vật dụng để học tập.
-Luôn luôn có 2 chương trình: ngoài trời và trong phòng để dùng khi mưa nắng thất thường.
-Nhận định và tiên liệu những phản ứng toàn Ðội, Chúng để kịp thời thay đổi không khị Tránh uể oải, chậm chạp, bất hoà mất vui.
-Biết chấm dứt đúng lúc một trò chơi, một môn học và đừng để buổi học rời rạc.

 

VI. Kết luận

Ðể một buổi họp Ðội, Chúng có kết quả, Ðội, Chúng trưởng phải biết chuẩn bị đầy đủ, tiên liệu mọi điều, khéo léo phối hợp chương trình đã vạch. Mọi việc đều hội ý trước với Huynh Trưởng của mình, ghi chép những ý kiến cuả Trưởng để thực hiện đồng thời rút kinh nghiệm.

[ Quay lại ]


100416230
Page Generation: 0.08 Giây