Tập Họp
Hình Thức Và Hiệu Lệnh Tập Họp


Qua sự tập họp của Ðàn/Ðội/Chúng người ta có thể nhận định được một phần nào nếp sinh hoạt của các em nên cần phải nhanh chóng và có hình thức. Do vậy, người Ðàn/Ðội/Chúng Trưởng phải hiểu rõ những hình thức và hiệu lệnh tập họp, hướng dẫn Ðàn/Ðội sinh/Chúng viên trong Ðoàn biết để những lúc cần, người Ðàn/Ðội/Chúng Trưởng chỉ sử dụng những phương pháp tập họp bằng còi, miệng, tay, chuông hay đèn ra hiệu lệnh thì Ðàn/Ðội/Chúng phải biết tuân theo nhanh chóng và có trật tự.I. Hình Thức Tập HọpHình thức tập họp gồm: A- Các thế cá nhân, và B-Các thế xếp hàng   A. Các thế cá nhân:1.Thế nghiêm: Ðứng thẳng, hai tay thẳng theo mình, gót chân chạm vào nhau, hai bàn chân giang ra thành hình chữ V với góc độ 60.2.Thế nghỉ: Chân phải đứng nguyên tại chỗ, chân trái giang ra độ khoảng 30 cm, hai tay để sau lưng (Ngành Nữ thì hai tay khoanh trước ngực) và giữ im lặng.3.Thế nghỉ tự do: Như thế nghỉ thường nhưng có thể nói chuyện nho nhỏ.4.Thế nghỉ có gậy: Ðứng thế nghỉ, tay phải nắm gậy đưa thẳng ra theo vai.5.Thế chào: Ðứng thẳng như thế nghiêm, tay bắt ấn kiết tường.6.Thế chào có gậy: Ðứng thẳng như thế nghiêm, tay trái đưa ngang bụng nắm lấy gậy và tay phải bắt ấn kiết tường.   B. Cách xếp hàng: (xem phần II, mục C)II. HIỆU LỆNH TẬP HỌPHiệu lệnh thường gồm hai phần:

-Dự lệnh: Là lệnh ra trước để Ðoàn sinh chú ý chuẩn bị

-Ðộng lệnh: Là lệnh để cho Ðoàn sinh thi hành ngay một động tác.Hiệu lệnh cần phải dễ phân biệt và được giải thích rõ ràng cho mọi người trước khi phát lệnh.Sau đây là các hình thức hiệu lệnh thông dụng, tuy nhiên nếu cần, các em có thể sáng tạo nhiều hình thức hiệu lệnh khác.   A. Còi lệnh:Hiệu còi dùng để cho Ðoàn sinh chú ý chạy đến trước khi dùng thủ lệnh trong các buổi họp đoàn, những khi cắm trại hay du ngoạn, v.v. Người phát lệnh sử dụng còi với những tính hiệu tích, tè (Morse).   B. Khẩu lệnh:Gồm có Dự lệnhÐộng lệnh:

1. Dự lệnh: nói trước cho Ðoàn sinh biết những động tác gì sẽ phải thi hành; dự lệnh phát ra phải chậm rãi và rõ rang dễ hiểu.

2.Ðộng lệnh: phát ra để Ðoàn sinh thi hành ngay một động tác; động lệnh thường phát ra phải mạnh mẽ và rõ ràng.

3.Thí dụ:

-Dự lệnh: Người điều khiển nói: Khi anh hô: "PHẬT TỬ" tất cả các em trả lời "TINH TẤN" và đứng thế nghiêm

-Ðộng lệnh: Sau khi đã ra dự lệnh như trên, người điều khiển hô to "PHẬT TỬ", khi đó Ðoàn sinh sẽ hô to "TINH TẤN" và đứng thế nghiêm.   C. Thủ lệnh:Ðuợc phát ra theo khẩu lệnh hay còi lệnh gồm các động tác:


[ Quay lại ]


99970164
Page Generation: 0.03 Giây