Tư Cách Và Nhiệm Vụ Đầu ĐànI. Mở đầuVới tư cách một đầu thứ đàn, một oanh vũ phải hội đủ các yếu tố chính để khắc phục được các em đàn sinh tuân theo sự điều khiển của mình và các chỉ thị của các anh chị trưởng


Chính vì thế mà tư cách của đầu đàn đặt vào hàng chính yếu, quan trọng hơn cả. Tư cách của đầu đàn gồm có những điểm cần được nêu ra để các đầu đàn lưu ý: II. Khả năngMột đầu đàn phải sinh hoạt ở đoàn it nhất là ba tháng (12 tuần lễ)


Ðã vượt bậc chân cứng, cánh mềm và đã phát nguyện.


Phải am hiểu hệ thống tổ chức của một đàn.


Biết rõ địa chỉ từng em trong đàn mình và địa chỉ huynh trưởng để liên lạc khi cần thiết.


Y phục và dụng cụ sinh hoạt đầy đủ, chỉnh tề.III. tinh thầnÐối với gia đình, cha mẹ là đứa con hiếu thảo.


Ðối với học đường là học sinh tốt (chăm học, hạnh kiểm tốt)


Ðối với đàn là một đàn sinh gương mẫu.


Ði họp đều, tuân kỷ luật, đầy đủ bản nhạc của một oanh vũ.IV. Bổn phậnÐối với đoàn sinh luôn luôn hòa nhã, giừ gìn cử chỉ đứng đắn, lời nói cẩ thận (không thô tục).


Năng viếng thăm đàn sinh.


Báo cáo lên huynh trưởng khi đàn sinh đau yếu.


Tóm lại:

các em có đầy đủ các đức tính nêu trên là hội đủ tư cách của một đầu thứ đàn gương mẫu trong tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.[ Quay lại ]


99970172
Page Generation: 0.02 Giây