BHD Gia Nã ĐạiGia Đình Tử Việt Nam Tại Canada
  
 
Sinh hoạt của GĐPT VN/Canada
 
Kể từ sau năm 1975, một số huynh trưởng kỳ cựu của tổ chức, lần lượt rời khỏi quê nhà, đến định cư tại quốc gia Canada. Sống đồng sự trong các cộng đồng người Việt theo Phật giáo. Dưới các ngôi chùa vừa thiết lập, ở các thành phố miền Đông và miền Tây Canada. Từ đó, nhu cầu hiện hữu của GĐPT làm môi trường cho thanh thiếu nhi gần gũi với đạo Phật.
 
Vào thời gian đầu tiên, có những GĐPT đã được thành lập như:
 
-   1981: GĐPT Vạn Hạnh, TP Toronto
-   1982: GĐPT Liên Hoa, TP Montreal
-   1983: GĐPT Đuốc Tuệ, TP Calgary
-   1983: GĐPT Chân Quang, TP Vancouver
-   1984: GĐPT Quan Âm, TP Montreal
-   1985: GĐPT Lộc Uyển, TP Edmonton
-   1985: GĐPT Thiện Tâm, TP Edmonton
-   1986: GĐPT Tịnh Khiết, TP Montreal
-   1986: GĐPT Chánh Kiến (Từ Ân), TP Ottawa
 
Cuộc vận động tổ chức hội thảo huynh trưởng toàn quốc đã thành tựu và trở thành Đại Hội Huynh Trường toàn quốc Canada kỳ I vào các ngày 16, 17, 18/05/1987 tại chùa Hoa Nghiêm, TP Toronto nghị sự về:
-     Tu chính Nội Quy
-     Tu chính Quy Chế Huynh Trưởng
-     Tu chính Chương trình tu học và huấn luyện Huynh trưởng
-     Công cử thnàh phân Ban Hướng Dẫn
-     Phương án hoạt động
 
Đáp ứng nhu cầu đào tạo huynh trưởng điều khiển đoàn và hợp thức hoá một số huynh trưởng cho các đơn vị GĐPT, trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp và cấp 1 đã được liên tiếp tổ chức, 4 trại Lộc Uyển và 2 trại A Dục.
 
Sau đại hội huynh trưởng toàn quốc kỳ I và kỳ III, có thêm vài đơn vị GĐPT như:
 
-    1988: GĐPT Long Hoa, TP Toronto
-    1990: GĐPT Thiên Hương, TP Mississauga
-    1995: GĐPT Huyền Quang, TP Vancouver
-    1996: GĐPT Từ Ân (tái lập), TP Ottawa
 
Các trại họp bạn GĐPTVN/Canada, trại họp bạn GĐPT cùng miền và các khóa hội thảo huynh trưởng miền, công tác xã hội, lễ lược v.v… cũng được tổ chức. Cho đến nay (2008), BHD GĐPTVN/Canada chỉ còn lại 4 đơn vị đang sinh hoạt là:
-     GĐPT Chánh Kiến, TP Ottawa, miền Đông
-     GĐPT Quan Âm, TP Montreal, miền Đông
-     GĐPT Thiện Tâm, TP Edmonton, miền Tây
-     GĐPT Huyền Quang, TP Vancouver, miền Tây
 
Với tổng số huynh trưởng hiện đang sinh hoạt từ BHD đến đơn vị là 25 anh chị. Và số lượng đoàn sinh các ngành có khoảng 150 em Oanh Vũ và thiếu niên.
 
Sự thịnh suy của GĐPTVN/Canada, theo nhận xét chung, bao gồm nhiều nguyên nhân:
-   thiếu huynh trưởng: đa số anh chị huynh trưởng rời khỏi mái nhà lam vì cuộc sống riêng tư, mặc kệ cho đơn vị GĐPT phải ngưng sinh hoạt
-   chương trình huấn luyện huynh trưởng thiếu thực tập tại trại, các trại huấn luyện sơ cấp, cấp 1, cấp 2 chú trọng về lý thuyết và khảo sát… vì vậy ít có anh chị huynh trưởng quan tâm đến trại huấn luyện
-   chương trình sinh hoạt thường xuyên hằng tuần không tác động được tinh thần chuyên cần của đoàn sinh
-    Có lẽ vì địa điểm chật hẹp, vật dụng không đủ … huynh trưởng điều khiển thiếu linh động, không có thì giờ và thiếu sáng kiến… sự hướng dẫn đoàn sinh Oanh Vũ, thiếu niên tu học thì dùng phương pháp lý giải quá nhiều, không dùng phương pháp huân tập và hoạt động… các em thích chơi hơn học…
-    Trình độ Việt ngữ của đoàn sinh quá kém. Đa số đoàn sinh ngành Oanh Vũ, ngành thiếu vì dùng tiếng Anh quá nhiều cho nên quên tiếng Việt
-    GĐPTVN/Canada thiếu sự giáo dưỡng của chư tôn đức kể từ 1995 đến nay, có lẽ vì xảy ra mâu thuẫn giữa một vài thầy trụ trì với ban huynh trưởng, giữa BĐH / PG VNTNHN/Canada với BHD GĐPTVN/Canada chưa hỷ xả được
-    Những nguyên nhân khác….
 
Niềm ưu tư về tương lai của GĐPTVN/Canada vẫn còn trong lòng những người huynh trưởng đang gánh vác nhiệm vụ duy trì và phát triển tổ chức… Hiện tại anh chị huynh trưởng sách tấn với nhau, vừa cầu nguyện chư Phật chư Bồ tát chư vị lịch đại tổ sư đồng gia hộ, vừa quyết tâm và cố gắng giữ vững mái nhà lam tại xứ sở này.
 
 

[ Quay lại ]


99970201
Page Generation: 0.07 Giây